Personuppgiftspolicy

Firma Ann-Marie Abelli (även firmanamn Anabell) värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
Ann-Marie Abelli
Öster Mälarstrands Allé 112
723 56 VÄSTERÅS
medium@abelli.se
0733-77 73 54

Allmänt

När du kontaktar oss eller bokar tid så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

Efter en behandling kan det hända att vi skickar ett nyhetsbrev med erbjudanden om våra tjänster till dig via den e-postadress som du givit oss. I varje utskick finns möjlighet för dig att säga nej till ytterligare utskick. Då avregistreras du från dessa utskick.

Nedan kan du läsa mer utförligt vilka system dina uppgifter hamnar i, syftet med detta samt hur vi hanterar dina uppgifter i respektive system.

Vilka system hamnar dina uppgifter i?

Bokningssystem

Vid en bokning sker en registrering i vårt egenutvecklade bokningssystem. Bokningen sker via e-post, Messenger, telefon eller online av dig själv.

Vid en bokning så registreras personuppgifter som namn, e-postadress samt eventuellt telefonnummer och adress. Systemet skickar sedan bokningsbekräftelse per e-post. Även bokningar som görs via telefon eller Messenger läggs in i vårt bokningssystem.

De uppgifter som registreras i bokningssystemet kan även komma att användas av oss för att hantera vår kundrelation samt i marknadsföringssyfte. Det kan exempelvis röra sig om att vi kontaktar dig via e-post med relevanta erbjudanden.

Vi sparar dina uppgifter så länge du är en aktiv kund hos oss. Vi gör på årsbasis en genomgång av vårt register och raderar de kunder som vi inte tror kommer att återkomma.

Vi rensar eller uppdaterar även uppgifter vi bedömer vara inaktuella.

Vi lämnar aldrig ut ovanstående uppgifter till någon annan part utan din tillåtelse. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Bokföringssystem

När du ska betala så behövs personuppgifter för att vi ska kunna skriva en faktura, kontantfaktura eller kvitto. Även här använder vi helt egenutvecklad programvara.

När man som kund betalar sin behandling hos oss så registreras namn och e-postadress på faktura eller kontantfaktura (kvitto) som sparas i bokföringssystemet Speedledger. Bokföringslagen kräver att vi sparar data i 7 år efter räkenskapsårets slut.

E-post

Vi använder e-post för att kommunicera med våra kunder. Kunder kontaktar oss eller vi kontaktar dem. Det kan rör en fråga om lediga tider, tips eller frågor om behandlingen. E-post till eller från oss hanteras i en mailserver hos Loopia.

Normalt sett raderar vi e-post innehållande personuppgifter efter 2-3 månader. Om vi behöver spara någon information så sparar vi den i det kundregister vi har kopplat till vårt bokningssystem.

Kampanjer och erbjudanden

Till de kunder som angett en e-postadress kan det skickas e-post med aktuella erbjudanden eller inbjudningar.

I varje sådant utskick finns möjligheten att tacka nej till framtida motsvarande utskick.

Genom att kontakta medium@abelli.se kan man även begära att personuppgifter som namn och e-postadress rättas eller tas bort helt.

Vilka är dina rättigheter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vi lämnar aldrig dina uppgifter till någon annan. Undantag görs om vi är tvingade av lagliga skäl eller domstolsbeslut.

Med Dataskyddsförordningen (GDPR) har du följande rättigheter.

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till att uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Om du önskar information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig ska en sådan begäran skickas till medium@abelli.se. Om vi har svårt att styrka din identitet kan vi behöva be dig skicka in ett underskrivet brev av dig per post till vår postadress (se adress ovan).

Du kan även när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund antingen direkt genom information i utskicken eller till medium@abelli.se.

Cookies

När du besöker vår webbplats sparas cookies på din dator.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kan det hända att vissa funktioner som rör användarupplevelse försvinner på vår webbsida. Exempelvis förhindrar det möjligheten att boka behandlingar från denna hemsida.


  copyright © 2023 abelli.se